Verejné obstarávanie - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá

uw-file3

Výzva a súťažné podklady na predloženie ponuky na predmet zákazky „Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá". Predmetom zákazky je dodávka, montáž, inštalácia a súvisiace stavebné úpravy a inžinierske stavebné práce pri budovaní nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v rámci jednotlivých lokalít Slovenskej republiky. Zákazka sa nedelí na časti (logické celky), avšak ide o zmiešanú zákazku primárne na dodanie tovaru a realizáciu súvisiacich stavebných prác a poskytnutie služieb.

Súbory:


Zoznam príloh:


Zverejnené: 16.1.2024