Pomoc Ukrajine - Spúšťame bezplatné nabíjanie

uw-file3

Súčasná situácia na Ukrajine píše históriu tým najkrutejším spôsobom. S hrôzou sledujeme vývoj udalostí, no zároveň vidíme obrovskú vlnu pomoci, ktorá prichádza z každej strany.

Každá pomoc je dôležitá, preto aj my podávame pomocnú ruku!

  • Každý náš registrovaný zákazník z Ukrajiny automaticky získava bezplatné nabíjanie až do odvolania.
  • Zároveň, každému registrovanému zákazníkovi, ktorý pomáha na hraniciach s Ukrajinou, poskytneme bezplatné nabíjanie. Stačí sa nahlásiť na našej infolinke alebo info@ejoin.eu.

Upresnenie podmienok poskytnutia bezplatného nabíjania - Pomoc Ukrajine

  • Akcia trvá od 28. februára až do odvolania
  • Registrovaní zákazníci z Ukrajiny majú nabíjanie automaticky bezplatné
  • Bezplatné nabíjanie môžu využívať aj ostatní, ak pomáhajú na hraniciach s Ukrajinou
  • Pre využitie bezplatného nabíjania je potrebné byť zaregistrovaný v našej sieti. Následne stačí nahlásiť na info@ejoin.eu alebo našu infolinku Vaše číslo nabíjacej karty a e-mail, ktorý ste použili pri registrácii.
  • Následne sa môžete na našich nabíjacích staniciach overovať vašou ejoin RFID kartou a dané nabíjania Vám nebudú započítané do mesačnej faktúry